ตับ อธิบายเกี่ยวกับสารพลาสติกสำหรับกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ตับ

ตับ ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทำให้เราพัฒนาและใช้อัลกอริธึมใหม่สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยประเภทนี้ นอกเหนือจากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการมาตรฐานแล้ว อัลกอริธึมการวินิจฉัยเต้านมยังรวมถึงอัลตราซาวนด์ การส่องกล้อง ERCP CT PTCG และการส่องกล้อง การศึกษาแต่ละครั้งสามารถเปลี่ยนจากได้ในการพัฒนาอัลกอริธึม

เราเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่า MF ควรถูกกำจัดให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการของโรค เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดท่อน้ำดีอักเสบและ PI ในขณะเดียวกัน กระบวนการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมไม่ควรชะลอการเริ่มต้นของการรักษา ขอแนะนำให้ทำการวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านมไปพร้อม ๆ กัน แม้ว่าการรักษามักจะมาก่อนเวลาในการวินิจฉัยแยกโรคของสาเหตุและระดับของการอุดตันของทางเดินน้ำดี

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรมีความซับซ้อน มาตรการอนุรักษนิยมนอกเหนือจากการทำให้สภาวะสมดุลและการบำบัดด้วยการแช่เป็นปกติรวมถึง การกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย สิ่งนี้ทำได้โดยการบังคับขับปัสสาวะรวมถึงการแนะนำ ศูนย์กลาง ในกรณีนี้ต้องคำนึงถึงสองประเด็นหลัก ประการแรกจนกว่าจะมีการกำจัดความดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีในทางเดินน้ำดีสารพลาสติกจะถูกดูดซึมตับโดยเซลล์ตับได้ไม่ดีและในปริมาณเล็กน้อย ประการที่สอง การใช้ร่างกายของผู้ป่วยมากเกินไปก่อนที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำดีตามปกติ ทำให้ความต้องการเซลล์ตับเพิ่มขึ้นและเป็นผลให้กระบวนการปรับตัวลดลง ทำให้การทำงานของตับแย่ลง ในเรื่องนี้ควรกำหนดสารพลาสติกในปริมาณที่ระดับการรักษาขั้นต่ำ หากยังไม่เคยทำ ถุงน้ำดี ถึง หรือ การผ่าตัดท่อน้ำดี และไม่นานเกินไป สูงสุด 7 ถึง 10 วัน

ยากลุ่มนี้รวมถึงโซเดียมนิวคลีเนตและเบสพิวรีนและไพร์มิดีนอื่นๆ เมตาซิน เพนทอกซิล โพแทสเซียม ออโรเตต เป็นต้น การปรับปรุงการเผาผลาญในเซลล์ตับ เพื่อจุดประสงค์นี้ขอแนะนำให้แนะนำ ATP โคเอ็นไซม์ A วิตามินบีรวม กรดแอสคอร์บิก เม็กซิดอล เป็นต้น เพื่อทำให้ระดับการแข็งตัวของเลือดลดลงเป็นปกติ โปรทรอมบินคอมเพล็กซ์ การแนะนำวิคาซอล เป็นสิ่งจำเป็น การใช้ฮอร์โมน โบลิค ปริมาณยาไม่ควรมีขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก

ซึ่งกระบวนการชดเชยในเซลล์ตับ ควรใช้ความระมัดระวังกับการใช้ออกซิเจนบำบัดความดันสูง การบำบัดด้วยออกซิเจนแบบไฮเปอร์บาริก ซึ่งจะมีผลหลังจากกำจัดความดันโลหิตสูงในทางเดินน้ำดีเท่านั้น เพื่อปรับปรุงปริมาณเลือดไปยังเนื้อเยื่อตับจำเป็นต้องให้ยาที่ปรับปรุงจุลภาค รีโอโพลีกลูซิน เป็นต้น ต่อสู้กับการติดเชื้อ การแนะนำยาต้านแบคทีเรียในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นเวลานานและภูมิคุ้มกันลดลงอันเป็นผลมาจากสิ่งนี้ควรรวมกับการบำบัดด้วยการกระตุ้นด้วย

พยากรณ์ อิมมูโนฟาน หรือเลวามิโซล วิธีการขยายระบบทางเดินน้ำดีที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด ที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มการส่องกล้อง โดยไม่ละเมิดความสมบูรณ์ของผิวหนัง และผ่านผิวหนัง กลุ่มแรกประกอบด้วย ERCP ที่มี EPST การระบายน้ำออกจากโพรงจมูก ตัวเลือกต่างๆ สำหรับเอ็นโดโปรเทติกส์ของทางเดินน้ำดี ERCP ร่วมกับ EPST เป็นวิธีการหลักในการรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี

โดยส่องกล้องเป็นเวลาหลายปี วิธีนี้ช่วยให้ 85 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของกรณีสามารถขจัดนิ่วออกจากท่อน้ำดีทั่วไป ฟื้นฟูการไหลของน้ำดี ERCP ทำให้ไม่เพียงแต่ตัดความแตกต่างของท่อ แต่ยังประเมินสถานะของ OBD ด้วยสายตาได้ เช่นเดียวกับบริเวณรอบข้าง จากมุมมองนี้ ความเป็นไปได้ของ ERCP นั้นกว้างกว่าอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับวิธีอื่นในการตรวจทางเดินน้ำดี

ในการปรากฏตัวของหินถาวรขนาดใหญ่ตามท่อน้ำดีหลัก ไม่ควรใช้วิธีตัดกันถอยหลังเข้าคลองของหลัง โดยจำกัดเฉพาะอัลตราซาวนด์หรือ CT การตัดกันถอยหลังเข้าคลองในกรณีนี้นำไปสู่การเสื่อมสภาพในสภาพของผู้ป่วย เนื่องจากความดันโลหิตสูงในท่อหรืออาจในตับ การติดเชื้อและการอพยพยากของสารตัดกันและน้ำดี

ในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการระบุการบีบอัดผ่านตับ ทางผิวหนังของทางเดินน้ำดี ถ้าขนาดของหินมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของปากที่เกิดขึ้นของท่อน้ำดีทั่วไป การทำลายภายในของหินจะดำเนินการโดยใช้ ลิโธทริปซี ซึ่งเชิงกลถอยหลังเข้าคลอง เทคนิคนี้ตามที่นักเขียนต่างชาติหลายคนสามารถทราบได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง ความจำเป็นในการเปลี่ยน เอ็นโดโปรตีซิส ชั่วคราวของ ตับ อ่อนอักเสบและการระบายน้ำท่อน้ำดี

เกิดจากการปรากฏตัวของโรคดีซ่านและท่อน้ำดีอักเสบรุนแรง ในผู้ป่วยภายใต้สภาวะที่การสุขาภิบาลของ ตับอ่อนอักเสบ ไม่สมบูรณ์และการไหลของน้ำดีไม่ได้รับการฟื้นฟูในที่สุด การระบายน้ำทางช่องจมูกในกรณีเหล่านี้นอกเหนือจากการระบายน้ำดียังจะทำให้สามารถล้างทางเดินน้ำดีด้วยสารละลายยาปฏิชีวนะซึ่งช่วยในการกำจัดท่อน้ำดีอักเสบอย่างรวดเร็วและทำให้สามารถทำการศึกษา รังสีอัลตราไวโอเลต

เพื่อควบคุมทางเดินของเศษหินที่ถูกทำลาย และหินก้อนเล็กๆ เราดำเนินการเปลี่ยนเอ็นโดโปรเทสซิสแบบแผ่นใส สำหรับเนื้องอกของตับอ่อนและตับอ่อนเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงใช้เอ็นโดโปรตีสมาตรฐาน จากโอลิมปัสและวิลสันคุก ซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 4 ถึง 5 เดือน ก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม จะทำการผ่าตัด EPST เพื่อป้องกันตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อท่อตับอ่อนอุดตัน ที่ปลายเอ็นโดโปรตีซิส

บทความที่น่าสนใจ ผมบาง อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุทั่วไปประการหนึ่งของการทำให้เกิด ผมบาง

 

Leave a Comment